Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym w Niemczech. Na co zwrócić uwagę?

Wypadek komunikacyjny jest dla każdego trudnym przeżyciem. Niestety dla wielu po takim zdarzeniu następuje żmudny proces komunikacji z ubezpieczycielem sprawcy wypadku w celu otrzymania odszkodowania. Warto w tym celu upewnić się, w jakim zakresie przysługuje odszkodowanie i co możemy zgłosić w ramach szkody.

Wiele osób nie wie, czego dokładnie może żądać po wypadku komunikacyjnym. Nieświadome pominięcie części roszczeń prowadzi do tego, że z tej części odszkodowania de facto rezygnujemy. W praktyce ubezpieczalnia wypłaci maksymalnie tyle, ile poszkodowany zażąda.

Szkoda majątkowa

W razie uszkodzenia pojazdu podstawową pozycję odszkodwania przedstawiają koszty jego naprawy lub ekwiwalent wartości pojazdu sprzed wypadku (po odciągnięciu wartości pozostałości pojazdu). W przypadku rozliczenia szkody na podstawie opinii rzeczoznawcy lub kosztorysu warsztatu zwrócona zostanie przed wszystkim wartość netto. Kwota odpowiadająca podatkowi VAT podlega zwróceniu wyłącznie w sytuacji, gdy takowy rzeczywiście będzie musiał zostać zapłacony, tj. samochód zostanie naprawiony lub zakupiony zostanie pojazd zastępczy, przy czym w obu przypadkach istotne jest przedłożenie odpowiednich rachunków.

Często uszkodzony samochód trwale traci na wartości w wyniku uszkodzenia, także w razie jego pełnej i fachowej naprawy. Utrata rynkowej wartości pojazdu może przedstawiać element szkody, jeżeli spełnione są określone przesłanki.

Osobie poszkodowanej przysługuje ponadto ryczałtowa opłata z tytułu kosztów regulacji szkody. W orzecznictwie sądów wysokość opłaty jest różnie określana, wahając się od 20 do 30 €.

W wielu przypadkach osoba poszkodowana jest zainteresowana wypożyczeniem pojazdu zastępczego na czas naprawy pojazdu. Także te koszty mogą podlegać odszkodowaniu. Jeżeli zrezygnujemy z wynajęcia pojazd zastępczego, warto sprawdzić, czy nie przysługuje nam odszkodowanie z tytułu utraconej możliwości korzystania pojazdu.

Odszkodowaniu podlegają także koszty rzeczoznawcy, który sporządzi opinię o wysokości powstałej szkody. Opinia taka jest istotna w procesie likwidacyjnym, ponieważ określa szacunkowo wysokość kosztów naprawy i wartość pojazdu oraz obszernie udokumentowuje stan pojazdu po wypadku. Jednakże w razie tzw. szkód bagatelnych ubezpieczalnia najprawdopodobniej odmówi przejęcia wskazując na obowiązek minimalizacji skutków szkody.

Jeżeli w wyniku wypadku powstały dalsze koszty (wynikające np. z konieczności odholowania uszkodzonego pojazdu, skorzystania z alternatywnego środka komunikacji, wyrejestrowania pojazdu w przypadku jego powypadkowej sprzedaży, itp.), mogą one także wejść w skład przysługującego odszkowania.

Szkoda na osobie

Obok szkód o charakterze rzeczowym może się także przydarzyć, iż w wyniku obrażeń zdrowotnych należy sprawdzić, czy nie przysługuje odszkodwanie w związku z tzw. szkodą osobową. Oprócz zwrotu kosztów związanych z leczeniem i powrotem do stanu pełnego zdrowia mogą się tu pojawić pytania o zwiększone potrzeby w związku obrażeniami ciała, utracone zarobki, szkodę w prowadzeniu gospodarstwa domowego lub inne, w zależności od konkretnego przypadku. Ponadto w razie obrażeń ciała może przysługiwać roszczenie o zadośćuczynienie ze względu na ból, które jednak wymaga szczegółowego sprawdzenia okoliczności konkrentej sprawy. Jego wysokość jest badana w każdym wypadku indywidualnie i zależy zarówno od charakteru obrażeń oraz ich skutków, jak i sytuacji życiowej osoby poszkodowanej.

Koszty adwokata – część szkody

By sprawdzić zakres odszkodowania i zgłosić je do ubezpieczalni, warto udać się po profesjonalną pomoc do adwokata. Należy przy tym pamiętać, że koszt przedsądowej reprezentacji przez adwokata stanowi w świetle niemieckiego prawa część szkody, która zostaje zgłoszona w ramach jej likwidacji. W zakresie, w jakim ubezpieczalnia przejmie szkodę, zwróci także koszty adwokackie.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. W naszej codziennej praktyce mieliśmy do czynienia z wieloma wypadkami komunikacyjnymi i wiemy, na co zwrócić uwagę w wypadku likiwidacji szkody.

Powyższe zestawienie ma charakter przykładowy i nie może w żadnym wypadku zastąpić porady prawnej.

 

Auf unserer Internetseite benutzen wir sog. Cookies. Näheres dazu finden Sie unter Datenschutz . Durch den weiteren Besuch unserer Internetseite stimmen Sie der Speicherung und Nutzung der Cookies zu. Sie können jederzeit die Speicherung der Cookies in Ihrem Internetbrowser deaktivieren und die gespeicherten Cookies von Ihrem Gerät entfernen.
OK. Ich bin einverstanden